településfejlesztés

A településfejlesztés a városok, községek, tudatosabb kialakítása miatt jött létre.

Már az 1937-ben létrejött VI. törvénycikk szabályozta a településképet. Ennek a törvénycikknek tartalmát viszik tovább egészen az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) életbe lépéséig, amely az épített környezet alakítását és az új városok, települések kialakulását helyezi jogi keretek közé.

A településfejlesztés a városok és községek fizikai valóságának, épített városi és úgynevezett települési szövetének átalakítását, illetve új városok, települések esetében kialakítását jelenti. Magát a településfejlesztés szót nem régóta használják szaknyelvben. A településfejlesztés egyrészt településrendezési tervek és településfejlesztési tervek készítéséből, vagyis településfejlesztési és településrendezési tervezésből, másrészt az említett tervek megvalósításából áll.

Napjainkban a településfejlesztés átfogó tevékenységét az önkormányzatok végzik. A településrendezési és településfejlesztési terveknek a közszféra által építési tevékenységgel, a város, a település épített környezetébe való fizikai beavatkozással, történő megvalósítása az operatív településfejlesztés, operatív városfejlesztés.