Az Európai Unió előző pénzügyi ciklusában korábban nem tapasztalt forrásbőség segítette a hazai települési önkormányzatokat fejlesztési elképzeléseik megvalósításában.

A forrásbőség azonban önmagában még nem indokolná a közép-európai szinten is példátlanul sikeres településfejlesztési programok megvalósulását. A fejlesztések sikeres megvalósulásához szükség volt az akcióterületi tervekre, integrált településfejlesztési stratégiákra is, amelyek részletesen, szakmailag megalapozott módon tartalmazták a települések fejlesztési irányelveit, segítve ezzel a pályázati források lehívását, és azok hatékony, szakszerű felhasználását. 

Az akcióterületi tervek és integrált településfejlesztési stratégiák hazai bevezetésében a Városfejlesztés Zrt. vállalt szerepet. A szervezet által hazánkban meghonosított fejlesztési gyakorlatok, integrált településfejlesztési stratégiában foglaltak szerepét mutatja, hogy ezek mára beépültek a szakpolitikai irányelvekbe is. 

A városfejlesztési program sikere tehát a források rendelkezésre állásán és a hatékony felhasználásán múlik. Utóbbit pedig a részletes és szakmailag megalapozott fejlesztési stratégia biztosítja.