Úgy tűnik, hogy feltárják az Árpád-házi uralkodók sírhelyét, amit nagyon hosszú ideig elveszettnek hittek, ám pár évtizeddel ezelőtt sikerült beazonosítani a helyét. Ezt a nyughelyet sokan és sokfelé kutatták már, erről alighanem látványos kalandfilmet lehetne forgatni, de azt talán egyetlen forgatókönyvíró sem tudta volna kitalálni, hogy egy magánmedence alatt rejtőzhet IV. Béla sírja.

Mivel Esztergom egykori középkori templomaira vonatkozó korabeli írások és oklevelek igen szűkszavúak és töredékesek, az eddig megismert régészeti objektumokkal történő összevetése nehéz feladat. A beazonosítást az is nehezíti, hogy a régészeti lelőhelyek sűrűn beépítettek, az Árpád-kori járószint pedig igen nagy mélységben, bőven a mai felszín alatt fekszik.

A nyugati kereszténység ókori minták alapján mindig kelet-nyugati irányú tengelyek mentén építtette templomait, amely szokást csak a barokk kor kezdetén szüntettek meg az akkor kibontakozó urbanisztikai igények és a városfejlesztési tervek miatt. Az is elképzelhető, hogy az egykori IV. Béla király sírhelye felett egy medence található.