Bár egyre több és több tabut igyekszünk napjainkban ledönteni, azonban továbbra is keveset beszélünk arról, hogyan lehet felkészülni az öregedésre, és mit is tudunk kezdeni vele.

Hogyan fogadjuk el, hogy változik a testünk, a gondolataink, a vágyaink, az értékrendünk. Más dolgokat priorizálunk, és mást látunk, amikor belenézünk a tükörbe. Tisza Kata Egyedül című könyvben a szerző saját pszichológiai doktori életútkutatásai tanulságain vezeti végig olvasóját, miután vázolja az öregedéskutatás elméleti hátterét és az életkor-alapú előítélet (ageizmus) hatásmechanizmusait. Végül pedig a segítő szakember perspektívájából egészen gyakorlati útmutatásokkal is szolgál életünk második felének dilemmáihoz, míg önmagát és olvasóját is eljuttatja egy reflektív és önreflektív folyamaton keresztül a belső szabadság nyújtotta megbékéléshez.

E belső utazás során egy egyenrangú szeretetkapcsolatról is képet nyerünk, amely által, még ha elveszítjük is, emelkedünk.