A közép-ázsiai régióban hosszú ideje keringenek különös legendák az ősi Kusana Birodalomról, melynek kulturális és nyelvi öröksége évezredekig rejtve maradt a kutatók elől. Az úgynevezett Kusana írás, amelynek más írásmódja a kuschana, évezredek óta érdeklődésre tart számot a régészek és nyelvészek között. Ez az írásrendszer az eurázsiai sztyeppék korai nomád népeihez, köztük a jüecsikhez és a híres Kusana Birodalom uralkodó dinasztiájához kapcsolódik. Egy titokzatos nép, a Yuezhi szövetségének egyik ága, akik Északnyugat-Kínából vándoroltak és az ősi Baktriában telepedtek le.

A Kusana Birodalom fénykorában a mai Üzbegisztán, Afganisztán, Pakisztán és Észak-India nagy részére terjedt ki, és az itt talált feliratok és feljegyzések kulcsfontosságúak lehetnek a múlt megértéséhez. Az egyik legnagyobb áttörést a kódolásban egy rövid kétnyelvű szöveg tanulmányozása hozta meg, amelyet Északnyugat-Tádzsikisztánban, az Almosi-Szurdok sziklafalába véstek. 

Az egyik tanulmány, amely a Wiley Online Library című folyóiratban jelent meg, leírja, hogy a kutatók a barlangokban talált feliratok fényképeit elemezve és a közép-ázsiai országokból származó tálakon, agyagedényeken található írásjeleket vizsgálva fokozatosan kezdték megérteni az írásrendszer egyes részeit. Eddig a feliratok mintegy 60 százalékát sikerült megfejteni, ami jelentős előrelépés a rejtély megoldásában.