A korai beszédfejlődés alapvető fontosságú minden gyermek életében. A zene hallgatása és éneklése kiváló módja a gyermek beszédfejlődésének támogatására. A ritmus és a dallamok segítenek a gyerekeknek a beszédhangok megkülönböztetésében, és fejlesztik azokat a kognitív képességeket, amelyek a nyelv elsajátításához szükségesek. Az éneklés során a gyermek gyakorolja a szavak kiejtését és a nyelv ritmusát, ami segíti őt a beszéd készségeinek fejlődésében.

A mesék olvasása vagy mesélése egy másik kiváló módja a beszédfejlődés elősegítésének. A történetmesélés során a gyerekek új szavakat és nyelvi szerkezeteket hallanak, ami bővíti szókincsüket és javítja nyelvi készségeiket. A mesékben gyakran előforduló ismétlődések és ritmikus elemek segítik a gyerekeket abban, hogy jobban megértsék és emlékezzenek a hallottakra.

A zene és a mesék nem csak passzív tevékenységek. Szülőként aktívan bevonhatjuk gyermekünket, például együtt énekelhetünk, táncolhatunk a zenére, vagy kérdezhetünk a mesével kapcsolatos kérdéseket, hogy ösztönözzük a gyermek aktív részvételét. Ez nem csak a beszédfejlődést segíti, hanem a gyermek szociális és érzelmi készségeit is fejleszti.