A településrendezési tervek városrendezés céljából készülnek el a Városfejlesztés Zrt. által, amivel a célja a városrendezés.

Ezek tartalmazzák a megvalósításra alkalmas önkormányzati fejlesztési elképzeléseket, továbbá valós fejlesztéseket alapoznak meg. Mindezek megvalósíthatóak a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló településfejlesztési modell alkalmazásával. A területrendezés esetében például a jóváhagyott új településrendezési eszközök koherens rendszert alkotnak a Városfejlesztés Zrt. által készített, jelenleg is hatályos Zala megyei területi tervek – a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció és a Zala Megyei Területfejlesztési Program – dokumentumaiban foglaltakkal.

Az integrált településfejlesztési stratégia alapján a Városfejlesztés Zrt., illetve az Akcióterv Kft. konzorciuma által készített új településrendezési eszközöket 2017. augusztus 31-én jóváhagyta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata.