A megvalósíthatósági tanulmány kiemelkedő jelentőséggel bír minden olyan projekt esetében, amelynek célja a hatékony és eredményes megvalósítás. Ez a tanulmány egy átfogó elemzést kínál a tervezett projekt lehetséges kimeneteléről és megvalósíthatóságáról, figyelembe véve a projekt környezeti, gazdasági, társadalmi és technikai aspektusait.

Célja, hogy feltárja és értékelje a projekt kockázatait, lehetőségeit és korlátait. Ennek során részletesen vizsgálja a projektre vonatkozó szabályozási környezetet, az esetleges piaci lehetőségeket, a szükséges erőforrásokat és a várható költségeket. Emellett felméri a projekt hatásait a környezetre és a társadalomra, valamint az esetleges társadalmi-gazdasági előnyöket.

A megvalósíthatósági tanulmány fontos eszköz a döntéshozatalban is. Az alapos elemzés eredményeként a tanulmány segíti a döntéshozókat abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a projekt folytatásával vagy módosításával kapcsolatban. Ezáltal minimalizálhatók a kockázatok, és maximalizálható a projekt sikerének esélye.

Fontos megemlíteni, hogy a megvalósíthatósági tanulmány dinamikus folyamat, amelynek eredményei idővel változhatnak. Ezért a projekt tervezésének és végrehajtásának minden szakaszában újra kell értékelni és frissíteni kell a tanulmányt annak érdekében, hogy a projektek a legaktuálisabb adatok és információk alapján valósuljanak meg.